Novinky

13.08.2020 06:25
Sledujete vývoj demoličního řízení domu s pečovatelskou službou Na Loužku 2? Pokud jste účastníky tohoto řízení a uvítali byste podporu, obraťte se na...
10.08.2020 14:49
Stavební úřad Prahy 5 zahájil řízení o odstranění stavby - domu s bývalou pečovatelskou službou Na Loužku 2 (viz příloha - pdf). Okruh účastníků určil stavební úřad velmi spoře,...
14.05.2020 22:09
O prodeji pozemku, který je ve vlastnictví hlavního města Prahy, jednal dne 13.5.2020 Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP.   Více...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kdo jsme

Občanské sdružení Přátelé Malvazinek sdružuje aktivní starousedlíky i nově přistěhovavší se v oblasti Malvazinek na Smíchově, Praha 5.

Dlouhodobým cílem OS je pěstovat sousedský společenský život ve vazbě na tuto lokalitu a chránit ji před neblahými změnami. Impulzem k založení OS byla touha uchránit park Na Pláni před necitlivou masivní zástavbou.

V únoru 2013 byl ustaven Přípravný výbor OS, který má za úkol připravit Stanovy a registraci OS u Ministerstva vnitra ČR. Pro informovanost příznivců byly vytvořeny tyto webové stránky.

Budeme rádi, když rozšíříte naše řady!

 

Možnost přispět o.s. Přátelé Malvazinek

Po ustanovení a registraci občanského sdružení Přátelé Malvazinek máme založený bankovní účet. Pokud Vám myšlenka našeho o.s. není cizí, prosíme o příspěvek na provoz a akce. Číslo účtu je 2400492429/2010 

Novinky

Máte-li zájem dozvídat se novinky od Přátel Malvazinek emailem, napište na p.malvazinek@gmail.com.

Odesláním udělujete Spolku Přátelé Malvazinek, z.s., IČ 01884701, souhlas se zpracováním mé e-mailové adresy za účelem zasílání informací a pozvánek na akce spolku Přátelé Malvazinek, z.s. a jiných osob, spolků, organizací, institucí. 

Kontakt

Přátelé Malvazinek, z.s. Xaveriova 1984/19
Praha 5 - Smíchov
150 00
IČO: 01884701
p.malvazinek@gmail.com