Novinky

12.02.2020 22:39
MČ Praha 5 zveřejnila urbanisticko-architektonickou studii okolí Radlické ulice. Jedná se o prostor parku mezi ulicí K vodojemu a základní...
29.01.2020 09:55
Děkujeme paní starostce Zajíčkové za poskytnutí odpovědi na naše otevřené dopisy, týkají se chystané demolice vily Na Loužku. Bohužel odpověď žádný konstruktivní návrh řešení...
11.12.2019 09:00
Paní starostka Zajíčková odpověděla na otázky položené v rámci interpelace člena našeho spolku Martina Švába na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 5.11.2019: 1. ...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Kdo jsme

Občanské sdružení Přátelé Malvazinek sdružuje aktivní starousedlíky i nově přistěhovavší se v oblasti Malvazinek na Smíchově, Praha 5.

Dlouhodobým cílem OS je pěstovat sousedský společenský život ve vazbě na tuto lokalitu a chránit ji před neblahými změnami. Impulzem k založení OS byla touha uchránit park Na Pláni před necitlivou masivní zástavbou.

V únoru 2013 byl ustaven Přípravný výbor OS, který má za úkol připravit Stanovy a registraci OS u Ministerstva vnitra ČR. Pro informovanost příznivců byly vytvořeny tyto webové stránky.

Budeme rádi, když rozšíříte naše řady!

 

Možnost přispět o.s. Přátelé Malvazinek

Po ustanovení a registraci občanského sdružení Přátelé Malvazinek máme založený bankovní účet. Pokud Vám myšlenka našeho o.s. není cizí, prosíme o příspěvek na provoz a akce. Číslo účtu je 2400492429/2010 

Novinky

Máte-li zájem dozvídat se novinky od Přátel Malvazinek emailem, napište na p.malvazinek@gmail.com.

Odesláním udělujete Spolku Přátelé Malvazinek, z.s., IČ 01884701, souhlas se zpracováním mé e-mailové adresy za účelem zasílání informací a pozvánek na akce spolku Přátelé Malvazinek, z.s. a jiných osob, spolků, organizací, institucí. 

Kontakt

Přátelé Malvazinek, z.s. Xaveriova 1984/19
Praha 5 - Smíchov
150 00
IČO: 01884701
p.malvazinek@gmail.com